جدیدترین اخبار انجمن صنفی
نشست مشترک بین انجمن صنفی با فرابورس ایران برگزار شد   نشست مشترک بین انجمن صنفی با فرابورس ایران برگزار شد

نشست مشترک بین انجمن صنفی با فرابورس ایران برگزار شد

تغییر زمان نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر به ۳۰ تیر  تغییر زمان نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر به ۳۰ تیر

تغییر زمان نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر به ۳۰ تیر

نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر  نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر

نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر

جلسه انتخاب اعضای کمیسیون وب برگزار شد  جلسه انتخاب اعضای کمیسیون وب برگزار شد

جلسه انتخاب اعضای کمیسیون وب برگزار شد

جلسه انتخاب اعضای کمیسیون آموزش برگزار شد  جلسه انتخاب اعضای کمیسیون آموزش برگزار شد

جلسه انتخاب اعضای کمیسیون آموزش برگزار شد

آدرس محل برگزاری کمیسیون آموزش و کمیسیون وب  آدرس محل برگزاری کمیسیون آموزش و کمیسیون وب

آدرس محل برگزاری کمیسیون آموزش و کمیسیون وب

آخرین فرصت برای تکمیل فرم درخواست عضویت کمیسیون آموزش و کمیسیون وب  آخرین فرصت برای تکمیل فرم درخواست عضویت کمیسیون آموزش و کمیسیون وب

آخرین فرصت برای تکمیل فرم درخواست عضویت کمیسیون آموزش و کمیسیون وب

نشست مشترک بین انجمن صنفی با فرابورس ایران برگزار شد

نشست مشترک بین انجمن صنفی با فرابورس ایران برگزار شد

بیمه تکمیلی

بیمه درمانی تکمیلی ویژه اعضای انجمن صنفی فروشگاه های اینترنتی پیرو عقد قرارداد جامع بیمه ای با بیمه ایران نمایندگی محمدی از این پس کلیه اعضای محترم این انجمن میتوانند از خدمات ذیل بهره مند شوند

اطلاعات بیشتر
اساسنامه انجمن

به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی و در اجرای آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط و به منظور حفظ قوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز

مطالعه اساسنامه
چشم انداز و رسالت

کوشش در جهت هماهنگی پیرامون آموزش و تامین نیروی انسانی کسب و کار های اینترنتی و ایجاد مرکز تحقیقاتی در زمینه موضوع انجمن و همکاری با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت ها

اطلاعات بیشتر
مزایا و تعرفه عضویت

ورودی 100 هزار تومان و حق عضویت 60 هزار تومان می باشد که برای سال اول فقط هزینه ورودی پرداخت می شود و برای سال های بعدی 60 هزار تومان پرداخت میگردد

مطالعه مزایا