بالاخره موضوع تجمیع کننده ها به سرانجام رسید


سند "چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏سایتهای متمرکزکننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی" در سی‏ امین جلسه کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی که در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با حضور اعضای این کمیته برگزار گردید، به تصویب رسید.
شایان ذکر است، به استناد ماده 1 این سند، پیش از ارسال درخواست به سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، مجوز فعالیت متمرکزکنندگان پرداخت کسب و کارهای اینترنتی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می‏گردد.

بدیهی است مراحل اجرایی و نحوه ارسال درخواست متقاضیان متعاقبا و از طریق وب‏سایت اینماد اعلام خواهد شد.


اخبار مرتبط

در حال حاضر خبر مرتبط با خبر جاری وجود ندارد