حامیان و اعضای انجمن

آوافود

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1394-10-2

http:/liokid.com

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-11-28

http://www.LuxuryStore.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1394-8-1

بیمیتو

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-10-20

آبکده | فروشگاه اینترنتی تصفیه آب

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-8-16

http://www.LuxuryStore.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1394-8-1

http://cahoo.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-3-1

شبکه سراسری فروش و توزیع کالا

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1394-9-1

پرس کالا

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-8-10

صالحی شاپ

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-7-6

سامانه رزرو آنلاین کافی شاپ شوکوآس

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-5-7

فروشگاه اینترنتی فالوده

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-5-30

زاگما

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-6-16

razmeh.com

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-5-17

https://digicharkh.com

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-11-9

فروشگاه الکترونیک ایفه

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 93/06/12

فروشگاه اورمزد

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-6-28

http://havila.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-5-17

چکوچونه

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-9-10

سیستم فروش تاناکورای مهاباد

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-7-16

دی تو کی

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1394-8-1

شبکه سراسری فروش و توزیع کالا

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-11-25

فروشگاه اینترنتی میتی کالا

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-6-31

آیسام

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-8-16

http://harajidigi.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-6-9

Https://ajilbashi.com

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-6-31