حامیان و اعضای انجمن

آیسام

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-8-16

سامانه خودرو

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-9-7

http://opticonline.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1397-4-21

شبکه سراسری فروش و توزیع کالا

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-11-25

شبکه سراسری فروش و توزیع کالا

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1394-9-1

didbazar.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-10-12

https://digicharkh.com

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-11-9

http://harajidigi.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-6-9

http://www.LuxuryStore.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1394-8-1

دی تو کی

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1394-8-1

http://www.LuxuryStore.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1394-8-1

alosuperi1802.com

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-3-21

نخودک

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-8-20

فروشگاه الکترونیک ایفه

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 93/06/12

سفارش آنلاین مواد غذایی

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-10-20

آوافود

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1394-10-2

پرس کالا

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-8-10

فروشگاه اینترنتی فالوده

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-5-30

فروشگاه اورمزد

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-6-28

http://cahoo.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-3-1

http://arab.com

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1397-2-31

فروشگاه اینترنتی لوازم تولد و عروسی هاویلا

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-5-17

https://iliyaserver.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-11-16

آبکده | فروشگاه اینترنتی تصفیه آب

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-8-16

سامانه رزرو آنلاین کافی شاپ شوکوآس

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-5-7

https://remocenter.com

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1397-3-31

زاگما

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-6-16

razmeh.com

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-5-17

http://fastmarkets.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1397-5-6

Https://ajilbashi.com

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-6-31

سیستم فروش تاناکورای مهاباد

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-7-16

هفت مغز

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-12-17

https://tarhamooz.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1397-6-30

http://buinshop.com

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1397-6-20

فست مارکتس

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1397-4-11

صالحی شاپ

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-7-6

بیمیتو

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-10-20

چکوچونه

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-9-10

http:/liokid.com

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-11-28

https://mitikala.com

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1396-6-31