حامیان و اعضای انجمن

ای پی - ارائه خدمات درگاه بین المللی

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-8-3

توکاکي

خدمات مالی

شروع عضویت 93/07/28

درگاه واسط اس بی پی

خدمات مالی

شروع عضویت 1396-3-28

بازارگردي

خدمات مالی

شروع عضویت 94/04/08

سامانه تبادل الکترونیک دفاتر

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-9-13

شريف ويزا

خدمات مالی

شروع عضویت 93/07/06

اتسم بیگ

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-12-15

پلاس ویزا

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-1-14

یک پی

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-10-9

باشگاه تخفیف ایرانیان

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-1-30

نیک پی

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-6-27

کارت شاپ

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-7-24

http://www.LuxuryStore.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-1

Payment24

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-24

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-10-13

http://ppcard.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1396-2-7

تهران پرداخت

خدمات مالی

شروع عضویت 93/07/29

http://behinpal.com

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-7-1

 فرهاد اکسچنج

خدمات مالی

شروع عضویت 93/11/05

اتحاد شرق

خدمات مالی

شروع عضویت 93/06/01

تن پی گذرگاه امن تراکنش های مالی

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-12-14

http://www.LuxuryStore.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-1

http://payapal.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-3-19

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-1

دی پی دی

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-1

آوید24

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-3-30

http://havila.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-5-17

leenyx.com

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-8-24

آسان کارت

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-11-15

والت

خدمات مالی

شروع عضویت 93/11/08

http://bazarbors.com

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-10-13

پي برگ

خدمات مالی

شروع عضویت 93/06/10

http://trapay.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1396-1-3

پیشخوان مجازی

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-1

زاگما

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-6-16

تهران کردیت کارت

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-17

Panypay

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-12-6