نام سایت : https://dfmrendering.com

شروع عضویت : 1395-12-2

مدت زمان عضویت: 1 سال

https://dfmrendering.com

نام سایت : https://dfmrendering.com

آدرس سایت : http://dfmrendering.com

نوع فعالیت : فروشگاه های الکترونیکی ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1385

معرفی سایت

دانش و فناوری مازستا سیستم های تخصصی رندرینگ، مدلسازی سه بعدی، انیمیشن و جلوه های ویژه کامپیوتری