نام سایت : http://tutorland.ir

شروع عضویت : 1395-11-28

مدت زمان عضویت: 1 سال

http://tutorland.ir

نام سایت : http://tutorland.ir

آدرس سایت : http://tutorland.ir

نوع فعالیت : آموزش-مشاوره کسب و کار ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1395

معرفی سایت

تیوترلند اپلیکیشنی است برای ارتباط مستقیم با معلمان، اساتید و متخصصان به صورت خصوصی در حوزه های مختلف درسی، مشاغل و هنرها با اپلیکیشن تیوترلند می توانید در خانه، خیابان یا هر کجا که باشید، تنها با چند اشاره به بهترین اساتید هر رشته دسترسی داشته باشید و از وی در مورد سوال خود راهنمایی بگیرید