نام سایت : sinahealth.ir

شروع عضویت : 1395-11-12

مدت زمان عضویت: 1 سال

sinahealth.ir

نام سایت : sinahealth.ir

آدرس سایت : http://sinahealth.ir

نوع فعالیت : سلامت الکترونیک ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1395

معرفی سایت

سامانه یکپارچه نوبت‌دهی آنلاین (سینا): این سامانه مبتنی بر رایانش ابری دارای سه بخش پزشک، منشی و بیمار است. پزشک پس از عضویت، اطلاعات حرفه‌ای و تحصیلی و برنامه زمانی حضور خود در مطب‌های مختلف را ثبت می‌کند. هم‌چنین، می‌تواند منشی‌های متعددی را نیز به سامانه خود متصل کند تا منشی‌ها بتوانند بنا به نظر پزشک، به بخش‌های مختلف اطلاعات پزشک دسترسی داشته باشند. بیمار نیز با جستجوی پیشرفته می‌تواند نوبت خود را از پزشک مورد نظر خود در زمان خاصی ثبت و حق ویزیت را با احتساب بیمه به صورت آنلاین پرداخت کند.