نام سایت : سامانه تبادل الکترونیک دفاتر

شروع عضویت : 1395-9-13

مدت زمان عضویت: 1 سال

سامانه تبادل الکترونیک دفاتر

نام سایت : سامانه تبادل الکترونیک دفاتر

آدرس سایت : http://dpd.ir

نوع فعالیت : خدمات مالی ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1387

معرفی سایت

سامانه تبادل الکترونیک دفاتر به عنوان پذیرندۀ ویژۀ شبکۀ پرداخت کارتی کشور با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در همکاری با شرکتهای ارائه دهندۀ خدمات پرداخت الکترونیک کشور، زیرساخت امن تبادل اطلاعات مالی و ارائۀ خدمات بانکی و واسطی امن بین دستگاههای خدمات دهنده و دفاتر بخش خصوصی می باشد. این سامانه، پنجرۀ الکترونیکی خدمات دولت الکترونیک در زمینۀ خدمات متنوع مالی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. این سامانه از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران، انجمن علمی مالکیت معنوی، انجمن انفورماتیک ایران، شرکتهای پرداخت الکترونیک دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه صنف فناوران اطلاعات و برخی دیگر از نهادهای صنفی و حرفه ای و بخشهای حاکمیتی و نظارتی کشور، نظارت و حسن عملکرد آن به تأیید مراجع مذکور رسیده است. هم اکنون بیش از 7000 دفتر پیشخوان خدمت در شهرها و روستاها با این سامانه همکاری دارند و در گردونۀ خدمات الکترونیک آن به عنوان ایستگاه خدمت به فعالیت می پردازند.