نام سایت : شهر الكترونيك سيرجان

شروع عضویت : 1394-11-14

مدت زمان عضویت: 1 سال

شهر الكترونيك سيرجان
معرفی سایت

سايتي که در پيش روي داريد بعنوان پيش درآمدي بر ايجاد شهر هاي الکترونيکي بمنظور بهره بردن از تکنولوژي روز دنيا در کليه فرآيندهاي زندگي شهروندان است . طرحان اين سايت با ارئه انواع مدلهاي ساده سعي در ايجاد فرهنگ استفاده از خدماتي که مي تواند با بکارگيري و بهره مندي از آنها نقش تکنولوژي جديد را در انجام بسياري از فرآيندهاي زندگي را به شهروندان آموزش و در اين حال قدم به قدم منشاء گسترش و تجربه زندگي وشهروندي الكترونيك در سيرجان شوند