نام سایت : خانه دستبافته های ابریشمی گوهربان

شروع عضویت : 1395-6-23

مدت زمان عضویت: 1 سال

خانه دستبافته های ابریشمی گوهربان

نام سایت : خانه دستبافته های ابریشمی گوهربان

آدرس سایت : http://goharban.com

نوع فعالیت : فروشگاه های الکترونیکی ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1394

معرفی سایت

خانه دستبافته های ابریشمی گوهربان، مرجع تخصصی نقد و بررسی و فروش اینترنتی فرش ابریشم دستبافت از معتبرترین هنرمندان بافنده شهر قم می باشد.