چشم انداز و رسالت

کوشش در جهت هماهنگی پیرامون آموزش و تامین نیروی انسانی کسب و کارهای اینترنتی و ایجاد مرکز تحقیقاتی در زمینه موضوع انجمن و همکاری با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط.

همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن.

قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها ،سازمان ها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم با آنها.

کوشش در جهت احراز صلاحیت به عنوان یکی از مراکز حرفه ای و ذیصلاح در مسائل مرتبط به کسب و کارهای اینترنتی.

عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن ،در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور.

همکاری با انجمن های صنفی و نهاد های خصوصی و دولتی در جهت اعتلای جایگاه کسب و کارهای اینترنتی.

انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین و مسائل مربوط به حقوق قانونی کسب و کارهای اینترنتی به مراجع ذی ربط.

تشويق حرفه اي سازي وايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري در کسب و کارهای اینترنتی.

اعمال كنترل بر ورود افراد غير متخصص در زمينه فعاليت هاي تجارت الکترونیک با هدف ارتقاي كيفيت کسب و کارهای اینترنتی.

ترويج سياست هاي اعتماد زایی و افزايش اعتماد خریداران اینترنتی.

انتقال تجربيات مدیران کسب و کارهای اینترنتی از طريق ارتباط اعضاي صنف با يكديگر و برگزاری همایش های آموزشی.

همكاري و مشاركت و تلاش براي اصلاح قوانين و مقررات.

كسب مجوزات لازم و ضروري كه موجب تسهيل و تشويق سرمايه گذاري و جلب و جذب و دوام سرمايه در امر کسب وکار اینترنتی میشود.

ایجاد کمیته های سایر صنوف مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی در انجمن.

دریافت، نشر و توزیع بخشنامه های دولتی مربوط به کسب وکارهای اینترنتی بین اعضا