نام سایت : پديده تبار

شروع عضویت : 93/05/29

مدت زمان عضویت: 1 سال

پديده تبار

نام سایت : پديده تبار

آدرس سایت : http://padidehtabar.com

نوع فعالیت : سایر , آموزش-مشاوره کسب و کار ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1392

معرفی سایت

شرکت پدیده تبار مبدع شیوه نوین آموزشی و ترویجی و فرهنگی سمی آرت ، خالق و نخستین برگزارکننده سمیتئاتر،سمیفیلم، سمی انیمیشن،سمیموزیک، سمی مدیا و سمی اَپ