نام سایت : shafanet.com

شروع عضویت : 1396-4-1

مدت زمان عضویت: 1 سال

shafanet.com

نام سایت : shafanet.com

آدرس سایت : http://shafanet.com

نوع فعالیت : سلامت الکترونیک ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1396

معرفی سایت

هدف ما این است که با تسهیل آزمایش دادن برای مردم ، قبل از ایجاد بیماری های حاد ، پروسه درمانی آنها، سریعتر آغاز شود تا ما شاهد بهبود کیفیت زندگی هموطنانمان باشیم.