نام سایت : http://hamyarsam.com

شروع عضویت : 1396-2-23

مدت زمان عضویت: 1 سال

http://hamyarsam.com

نام سایت : http://hamyarsam.com

آدرس سایت : http://hamyarsam.com

نوع فعالیت : فروشگاه های الکترونیکی ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1395

معرفی سایت

شرکت توسعه صنعت همیار سام به منظور ارتقاء سطح فروش و خدمات اینترنتی Online به صورت تخصصی (brand shop) ایجاد گردید.