نام سایت : ترنسپورتال

شروع عضویت : 1395-3-3

مدت زمان عضویت: 1 سال

ترنسپورتال

نام سایت : ترنسپورتال

آدرس سایت : http://transportal.ir

نوع فعالیت : بیمه , خدمات حمل و نقل ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1393

معرفی سایت

ترنسپرتال ، با هدف ارائه خدمت به فعالان حوزه بیمه حمل و نقل ( بیمه ، شعبه ، نماینده و شرکت حمل ) پایه گذاری شد