نهادهای غیر تخصصی برای کسب و کار اینترنتی قانون ننویسند


رضا الفت‌نسب دبیر انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی گفت: به تازگی متوجه شده‌ایم مرکز امور اصناف در حال تدوین آیین‌نامه مربوط به ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی است و متاسفانه تاکنون نظری از کسب و کارهای اینترنتی در این رابطه اخذ نشده است.
وی با بیان اینکه ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی حدود 4 سال پیش توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شد و حاصل آن نماد اعتماد الکترونیکی بوده است گفت: ولی دوباره می‌بینیم نهاد دیگری به فکر ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی افتاده و معلوم نیست دوستان مرکز اصنافی که تخصص‌شان در ساماندهی کسب و کارهای فیزیکی است و سر رشته‌ای از فروشگاه های مجازی ندارند، چگونه می‌خواهند درباره این موضوع قانون و دستور‌العمل بنویسند.الفت نسب گفت: نمونه این اقدام را در الزام کسب و کارها به دریافت مجوز از اتحادیه فناوران رایانه تهران دیدیم که از 4600 کسب و کار فعال اینترنتی، تنها 32 فروشگاه برای مجوز اقدام کردند.

وی افزود: حدود 40 درصد کسب و کارهای اینترنتی، شامل مشاغل خانگی می‌شوند. تعدادی ده‌ها نوع کالا عرضه می‌کنند و بنابراین ساماندهی این کسب و کارها، با ساماندهی مغازه‌ها و فروشگاه‌های فیزیکی فرق دارد، نیرو و توان تخصصی می‌خواهد.

اخبار مرتبط

در حال حاضر خبر مرتبط با خبر جاری وجود ندارد