موافقت با تقاضای انجمن


پیرو درخواست انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر مهلت کسب و کارهای اینترنتی جهت دریافت نماد، شرکت شاپرک با این درخواست موافقت و مهلت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را تا 15 اردیبهشت ماه 1393 تمدید کرد


اخبار مرتبط

در حال حاضر خبر مرتبط با خبر جاری وجود ندارد