مشارکت انجمن در بررسی شکایات از کسب و کارهای اینترنتی عضو


بر اساس مذاکرات صورت گرفته با مسئولین مربوطه به زودی شکایات مربوط به کسب و کارهای اینترنتی با مشارکت انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی بررسی خواهد شد.
دبیر انجمن با اشاره به روند افزایشی شکایت از کسب و کارهای اینترنتی گفت : پس از اعلام موجودیت انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی تصمیم گرفته شد تا در این حوزه وارد شویم . به گفته وی انجمن به عنوان مدافع حقوق کسب و کارهای اینترنتی در پرونده ها ورود خواهد نمود تا بتواند طی رایزنی های مختلف و به اصطلاح کد خدا منشانه، رضایت شکات را بگیرد. ایشان همچنین از کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران خواست هر چه سریعتر نسبت به عضویت در انجمن اقدام نموده تا بتوانند از سایر خدمات اعضاء استفاده کنند.

اخبار مرتبط

در حال حاضر خبر مرتبط با خبر جاری وجود ندارد