نام سایت : https://stelamat.ir

شروع عضویت : 1395-12-8

مدت زمان عضویت: 1 سال

https://stelamat.ir

نام سایت : https://stelamat.ir

آدرس سایت : http://stelamat.ir

نوع فعالیت : تبلیغات و بازاریابی اینترنتی ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1395

معرفی سایت

سامانه استعلامات با ایجاد یک فضای تخصصی دو سویه کمک میکن که کاربران در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت مخاطب خود را شناسایی کرده و تبلیغات و اطلاعات کاری و حرفه ای خود را بر مبنای تخصص و نیاز کاری تبادل کنند