نام سایت : ساخت و ساز اطلاع رسانی صنعت ساختمان

شروع عضویت : 1395-3-31

مدت زمان عضویت: 1 سال

ساخت و ساز اطلاع رسانی صنعت ساختمان

نام سایت : ساخت و ساز اطلاع رسانی صنعت ساختمان

آدرس سایت : http://sakhtosaz.com

نوع فعالیت : لوازم صنعتی , کالاهای بهداشتی-ساختمانی , تبلیغات و بازاریابی اینترنتی ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1393

معرفی سایت