نام سایت : ترجمه آی آر

شروع عضویت : 1395-8-21

مدت زمان عضویت: 1 سال

ترجمه آی آر

نام سایت : ترجمه آی آر

آدرس سایت : http://tarjome.ir

نوع فعالیت : تحقیق و ترجمه ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1395

معرفی سایت

ارائه دهنده خدمات ترجمه متون عمومي و تخصصي، ايجاد بستر براي يافتن فرصتهاي شغلي توسط مترجمين کشور از طريق بازاريابي