برگزاری اولین مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن صنفی فروشگاه های اینترنتی (شهرتهران) از اعضای محترم انجمن دعوت می‌شود در مجمع عمومی عادی نوبت اول که در ساعت 00 : 14 روز یکشنبه مورخ 03 / 12 / 93 که در محل فرهنگسرای شفق واقع خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي - خيابان21 تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1 - استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس

2 – استماع گزارش مالی

3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

امضاء هیأت مدیرهاخبار مرتبط

در حال حاضر خبر مرتبط با خبر جاری وجود ندارد